British Council và the Customer Contact Council mời bạn tham gia khảo sát về dịch vụ khách hàng của British Council.

Chúng tôi muốn biết cảm nhận của bạn và đâu là điều quan trọng với bạn trong dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Khảo sát này sẽ mất chừng 5 đến 10 phút để hoàn thành. Các câu trả lời của bạn sẽ chỉ được sử dụng để phân tích dịch vụ khách hàng của chúng tôi, vì vậy bạn vui lòng trả lời thẳng thắn và trung thực nhất có thể.